Publieksbijeenkomst Holland Outlet Mall

Provinciale Staten (PS) krijgen veel reacties over het initiatief van de gemeente Zoetermeer voor het ontwikkelen van een Holland Outlet Mall (HOM). Niet alleen uit de gemeente Zoetermeer komen reacties maar ook uit omliggende gemeenten.

Stand van zaken
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 23 januari 2017 besloten tot een onderzoek naar de verdere ontwikkeling van een HOM. Het HOM wordt volgens de plannen gevestigd in het huidige Woonhart in Zoetermeer dat getransformeerd wordt naar een Factory Outlet Center (FOC). Om dit mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan door de gemeente Zoetermeer aangepast moeten worden. Op dit moment is de gemeente Zoetermeer bezig met de onderzoeksfase.

Als het (voorontwerp-) bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente Zoetermeer, zal de provincie een afweging maken of de beoogde ontwikkeling past in het provinciaal beleid.
Dit betreft onder andere het detailhandelsbeleid maar ook het beleid over bereikbaarheid, leefbaarheid en externe veiligheid.

Dit event heeft reeds plaatsgevonden, registreren is niet meer mogelijk.