Hoi Toekomstmaker, het festival is helaas vol!

Registratie Festival van de Toekomst

Hoe maken we Zuid-Holland samen toekomstbestendig? Welke trends en ontwikkelingen zien we in de regio? En welke kennis en innovatie hebben we nodig om samen de maatschappelijke opgaven van morgen en overmorgen op te lossen? Deze vragen staan centraal op het Festival van de Toekomst.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht voor een goede verwerking van je registratie.

Stap 1: Persoonsgegevens

Het adres van je profiel vind je hier. Je LinkedIn profiel wordt automatisch gekoppeld aan de eventapp. Deze app vereenvoudigd het netwerken tijdens het event. Je LinkedIn profiel zal voor geen ander doeleinde worden gebruikt.

 

Stap 2: Programmakeuze

x

Selecteer hieronder welke workshops en inspiratiesessie je wilt bijwonen. Meer informatie over het gehele (plenaire) programma en de thema's vind je hier.

Please rotate your screen for a better experience.
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 

Mobiliteit van de toekomst

Lees meer over dit thema

11:30 - 12:30

Inspiratiesessie Mobiliteit

Lees meer

13:30 - 14:30

Smart shipping

Lees meer

14:45 - 15:35

Weg naar de toekomst

Lees meer

12:45 - 13:30

Mobiliteitsgeluk

Lees meer

14:45 - 14:45

Autonoom vervoer

Lees meer

x
Inspiratiesessie Mobiliteit
11:30 - 12:30
Mobiliteit wordt slimmer en schoner. Maar doen we in Zuid-Holland genoeg aan duurzame mobiliteit om de (inter)nationale doelstellingen voor klimaat en luchtkwaliteit te halen? Lukt het ons om met behulp van duurzame mobiliteit de verdere versterking van de economie hand in hand te laten gaan met verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving? Maarten van Biezen (ROUTEZERO) is een expert op dit gebied en zal ons een spiegel voorhouden; doen we genoeg en halen we onze doelen? Gedeputeerde Floor Vermeulen vertelt wat de inzet is van Zuid-Holland.

 
x
Smart shipping
13:30 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
Slimme en zelfvarende schepen, komen eraan. Aan de buitenkant van binnenvaartschepen zal het niet direct zichtbaar zijn, maar aan boord gaat veel veranderen. In Zuid-Holland wordt momenteel onderzoek gedaan naar autonoom varen. Bedrijven zijn bezig met applicaties die autonoom varen mogelijk maken en overheden kijken naar de randvoorwaarden om het mogelijk te maken. Om stappen te kunnen zetten moeten deze sporen samen komen. In de workshop nemen wij je mee in de huidige stand van zaken. Denk je mee over wat we kunnen doen om de ontwikkeling te versnellen?

 
x
Weg naar de toekomst
14:45 - 15:35
Deze sessie zit helaas vol.
Als we naar een CO2-neutrale maatschappij willen, dan horen daar CO2-neutrale wegen bij. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is lef en samenwerking nodig van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dat is precies de leidraad geweest bij de N211 en N470, pilotwegen van de provincie Zuid-Holland. Opgedane kennis zal worden opgeschaald naar de overige wegen en vaarwegen. In deze interactieve werksessie blikken de provincie, de ingenieurs en de aannemers samen terug op het proces. Wat ging goed? Wat kan beter? En welke innovaties worden toegepast? Vervolgens richten we onze blik om de toekomst. Hoe komen we samen tot CO2-neutrale of -‘negatieve’ wegen?

 
x
Mobiliteitsgeluk
12:45 - 13:30
Deze sessie zit helaas vol.
We spreken meestal over de economische kant van mobiliteit. Over het oplossen van files of over de aanleg van wegen. Het gevolg is dat een deel van de bevolking minder toegang heeft tot mobiliteit. Dat betekent minder toegang tot zelfontplooïng, werk en voorzieningen. Wanneer we de mens centraal zetten, dan gaat het niet alleen over economische mobiliteit, maar ook over culturele én sociale mobiliteit. We spreken dan van mobiliteitsgeluk. De Mobiliteitsgeluk Index geeft inzicht of en hoe dit geluk wordt ervaren en waar interventies nodig zijn. Denk je mee over de menselijke kant van mobiliteit?

 
x
Autonoom vervoer
14:45 - 14:45
Zelfrijdende voertuigen zijn geen toekomstmuziek meer. Op een aantal plekken in Nederland wordt al gereden met automatisch rijdende voertuigen. Echter gebeurt dit veelal in een gecontroleerde testomgeving. Hoe komen we van idee naar rijden met gebruikers op straat? Tijdens de werksessie brengen we ordening aan in het landschap van automatisch rijden. Je hoort lessons learned uit de praktijk met verschillende toepassingen voor automatisch vervoer. Denk je mee over hoe we de automatische auto de weg op krijgen?

 
 

Circulair Zuid-Holland

Lees meer over dit thema

11:30 - 12:30

Inspiratiesessie Circulair

Lees meer

12:45 - 13:30

Circulair in 2050

Lees meer

14:45 - 15:35

Binckhorst Noordwest: 10 circulaire tips

Lees meer

13:45 - 14:30

Circulair ondernemen, dé mini-workshop

Lees meer

13:30 - 14:30

In zee met zeewier

Lees meer

14:45 - 15:35

Water in circulaire economie

Lees meer

x
Inspiratiesessie Circulair
11:30 - 12:30
Wat voor nieuwe verdienmodellen horen bij een circulaire economie? Hoe werkt circulair ondernemen? Hoe bouw je een circulaire business case? En wat kunnen de overheid en kennisinstellingen hierin betekenen? Tijdens de inspiratiesessie circulair Zuid-Holland zal Yousef Yousef (CEO LG Sonic) ons inspireren met een key-note, gevolgd door een panelgesprek met: • Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Economie en innovatie, Provincie Zuid-Holland) • Yousef Yousef (CEO LG Sonic, voorzitter Groene Groeiers) • Rob van Tulder (Professor International Business-Society Management, EUR) • Sjaak van der Tak (Voorzitter LTO Glaskracht) Tijdens het panelgesprek kun je meedenken over diverse stellingen. Alle input zal de provincie gebruiken bij de ontwikkeling van nieuw beleid voor een Circulair Zuid-Holland!

 
x
Circulair in 2050
12:45 - 13:30
Deze sessie zit helaas vol.
De provincie streeft naar een 100% circulaire samenleving. In deze workshop gaan wij graag met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in gesprek om te verkennen hoe de provincie de transitie naar een circulair Zuid-Holland kan versnellen. Juist in het dichtbevolkte Zuid-Holland is dit een grote uitdaging, vanwege haar grote behoefte aan energie, grondstoffen en ruimte. Deze uitdaging gaan we graag samen aan. Denk jij mee over de doelen, rolkeuze en het instrumentarium?

 
x
Binckhorst Noordwest: 10 circulaire tips
14:45 - 15:35
Deze sessie zit helaas vol.
De combinatie van wonen en werken in de Binckhorst maakt dat de obstakels alleen worden overwonnen door nauwe samenwerking. Op de Binckhorst werken bedrijven, bewoners en onderzoekers samen aan een circulaire gebiedsontwikkeling met steun van ACCEZ (Accelerating Circulair Economy Zuid Holland). Prof. Dr. Ellen van Bueren (TU Delft) neemt je mee naar de Binckhorst en geeft 9 tips voor circulaire gebiedsontwikkeling. Daarna horen we graag jouw 10e tip voor ontwikkelingen op het terrein van bijv. techniek, waarde modellen of het betrekken van burgers in deze werksessie.

 
x
Circulair ondernemen, dé mini-workshop
13:45 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
Waarschijnlijk biedt circulair ondernemen ook nieuwe kansen voor jouw bedrijf. Maar hoe genereer je meer omzet met een circulair businessmodel? Hoe ontwerp je circulaire producten of diensten? Tijdens deze mini-workshop, daagt CIRCO jou uit om met dit soort vragen aan de slag te gaan en leer je anders te kijken. Je krijgt tips en je gaat direct aan de slag met jouw bedrijf. CIRCO is een beweging naar een circulaire economie. In en om CIRCO zitten ondernemers en bedrijven uit de maakindustrie, de creatieve industrie, onderzoekers, beleidsmakers en studenten.

 
x
In zee met zeewier
13:30 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
Zeewier staat aan de basis van een veelbelovende, groenblauwe sector; duurzaam, gezond en nieuw élan voor de Nederlandse economie. Zeewier biedt buitengewone kansen, zowel op land als in zee. De Stichting Noordzeeboerderij werkt aan de duurzame zeewiersector in Nederland, samen met hun 80 leden. Het doel is om vanaf 2030 een kwart van de windparken te benutten voor het verbouwen van zeewier, met een jaarproductie 100 miljard kilo. Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd aan de voedseltransitie en klimaattransitie naar de circulaire economie. Ga jij in zee met zeewier?

 
x
Water in circulaire economie
14:45 - 15:35
Nederland heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn en CO2 arm te produceren. Wat kan water bijdragen aan het halen van deze doelstellingen? In deze werksessie worden innovaties uit de praktijk gedeeld. Zo is er een mooi voorbeeld hoe regenwater beter te benutten. In de wijk Spangen (Rotterdam) loopt het project Urban Waterbuffer waar regenwater wordt opgeslagen in de diepe ondergrond zodat voetbalclub Sparta in het nieuwe seizoen dit water weer kan gebruiken. Ben je benieuwd naar nog meer mooie innovaties? Kom dan naar deze werksessie georganiseerd door KWR, TU Delft, PZH en EU project Next Gen.

 
 

Energie van de toekomst

Lees meer over dit thema

11:30 - 12:30

Inspiratiesessie Energie

Lees meer

13:30 - 14:30

Ken je Klimaatakkoord

Lees meer

12:45 - 13:30

Zonder MBO geen energietransitie

Lees meer

14:45 - 15:35

Praat met het nieuwe energiesysteem

Lees meer

x
Inspiratiesessie Energie
11:30 - 12:30
Landschapsarchitect prof. Dirk Sijmons is een internationale autoriteit op het gebied van energietransitie en de ruimtelijke impact hiervan. Dirk staat aan de wieg van ‘2050 An Energetic Odyssey’, een project waarbij 25.000 windmolens op de Noordzee worden gebouwd. Tijdens deze inspiratiesessie wordt, samen met gedeputeerde Han Weber, ingegaan op wat er ruimtelijk nodig is voor de energieinfrastructuur van de toekomst. En welke gedragsverandering is eigenlijk nodig om binnen de twee graden Celcius (Parijs) te blijven?

 
x
Ken je Klimaatakkoord
13:30 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
Linde Nieman en Nick van Bree zijn voorzitter en vice-voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Afgelopen maanden hebben zij de kans gekregen om input te leveren aan nationale klimaatonderhandelingen. Tijdens deze sessie nemen zij jou mee in hoe deze gesprekken verlopen. Ook gaan wij met jou in gesprek over wat er nodig is om in Zuid-Holland het Klimaatakkoord na te komen. De Jonge Klimaatbeweging is dé duurzame jongerenorganisatie. Zo verenigt de Jonge Klimaatbeweging de stem van maar liefst 55 jongerenorganisaties om zo het zeggenschap van jongeren over duurzaamheid in de samenleving te garanderen.

 
x
Zonder MBO geen energietransitie
12:45 - 13:30
Wij, zo’n 40 MBO-ers, gaan graag met jou in gesprek. De energietransitie slaagt alleen door en met ons. Dus: welke skills hebben wij overmorgen nodig? Hoe komen wij aan meer mede-techniekstudenten? Hoe halen wij straks 650 huizen per dag van het gas af? Ga met ons in gesprek en ontdek wat de toekomstige generatie bouwers, installateurs, ICT-ers en elektriciens van deze transitie vinden en wat onze ideeën hierbij zijn.

 
x
Praat met het nieuwe energiesysteem
14:45 - 15:35
Deze sessie zit helaas vol.
Eén van de grootste uitdagingen waar wij aan werken, is een geïntegreerd en slim energiesysteem van de toekomst, ook wel het Smart Multi Commodity Grid (SMCG) genoemd. We stappen over van fossiele brandstoffen naar het SMCG. In dit energiesysteem werken opwekkers en afnemers met elkaar samen. We zijn dit met partners op verschillende plekken aan het testen, zoals bij het Haven Industrieel Complex in Rotterdam. Tijdens het festival vertellen wij wat er is ontwikkeld en wat jij zelf kunt betekenen in dit nieuwe energiesysteem.

 
 

Gezondheid en verstedelijking

Lees meer over dit thema

11:30 - 12:30

Inspiratiesessie Leefomgeving

Lees meer

13:45 - 14:30

De gezondste provincie in 2040

Lees meer

14:45 - 15:35

Van smart city naar smart region

Lees meer

13:30 - 14:30

Gezond bouwen in belaste gebieden

Lees meer

14:45 - 15:30

De zorgzame stad

Lees meer

x
Inspiratiesessie Leefomgeving
11:30 - 12:30
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, praat ons bij over het verstedelijkingsvraagstuk in Nederland en met name de Zuidelijke Randstad. Hierbij legt hij nadrukkelijk de relatie tussen verstedelijking en een duurzame gezonde leefomgeving. Hij benut hierbij de ervaringen opgedaan met de prijsvraag WHO CARES, over nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de Nederlandse woonwijken.

 
x
De gezondste provincie in 2040
13:45 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
TNO en Posad nemen ons mee hoe de Provincie Zuid-Holland in 2040 de gezondste provincie van Nederland kan worden. Op dit moment staat onze provincie er qua gezondheid niet goed voor. Grote stadsproblematiek, industrie, verkeer en sociaal-economische demografie zijn factoren die hierin een belangrijke rol spelen. De provincie is bezig met een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen ten aanzien van gezondheid. De voorlopige resultaten zullen gedeeld worden tijdens de sessie. Door jouw deelname, draag jij bij aan een ambitieus, breed gedragen programma voor een gezond Zuid-Holland.

 
x
Van smart city naar smart region
14:45 - 15:35
Deze sessie zit helaas vol.
Veel meetsystemen om het milieu in kaart te brengen, vallen binnen het overheidsdomein. Tegelijkertijd vindt in het private domein een revolutie plaats; inwoners ontwikkelen zelf systemen om milieudata te verzamelen. Al deze systemen zijn op dit moment niet gekoppeld. Hoe kunnen inwoners en overheden elkaar versterken? Een Smart region concept kan leiden tot een flinke impuls voor nieuwe bedrijvigheid. Internet of Things, nieuwe logistieke concepten en blockchain technologie kunnen bijdragen aan een efficiëntere of zelfs circulaire economie. Hans Nouwens, programma directeur voor het programma Nationaal Smart City Living Lab onderzoekt met jou de zin en onzin van het opschalen van smart cities naar een smart region.

 
x
Gezond bouwen in belaste gebieden
13:30 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
Bij gezondheid denk je snel aan de gezondheid van mensen. Maar ook gebieden kunnen gezond of ongezond zijn. Denk hierbij aan de kwaliteit van de lucht, de mate van geluidshinder of hitte stress. Juist de plekken waar de gezondheid van het gebied onder druk staat, zijn de plekken waar mensen graag willen wonen. In hoeverre is het mogelijk om te bouwen in belaste gebieden en tegelijkertijd de leefomgeving gezonder te maken? Provincie, GGD’s, gemeenten, bouwers en wetenschap onderzoeken samen wat de parameters zijn voor bouwen in belaste gebieden. Professor Lex Burdorf van de Erasmus Universiteit verkent graag met jou het pad voor deze onderzoekstocht.

 
x
De zorgzame stad
14:45 - 15:30
Deze sessie zit helaas vol.
Marcel van Heck, projectleider van WHO CARES, gaat met jou in gesprek op welke wijze de inrichting van onze steden en wijken kan bijdragen aan een gezonde en leefbare omgeving voor jong en oud. Het programma WHO CARES gaat over nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de Nederlandse woonwijken.

 
 

Economie van de toekomst

Lees meer over dit thema

11:30 - 12:30

Inspiratiesessie Economie

Lees meer

14:45 - 15:30

Feeding the (mega) city

Lees meer

13:30 - 14:30

Vergroot jouw cyberweerbaarheid!

Lees meer

12:45 - 13:30

Slimme maakindustrie; voor makers

Lees meer

14:45 - 15:30

Slimme maakindustrie; voor beleidsadviseurs

Lees meer

13:45 - 14:30

(Mis)match arbeidsmarkt

Lees meer

12:45 - 13:30

Space technologie; kennismaking

Lees meer

14:45 - 15:30

Space technologie; idee naar implementatie

Lees meer

13:00 - 14:00

Demo Day Startup in Residence Zuid-Holland

Lees meer

x
Inspiratiesessie Economie
11:30 - 12:30
Waar verdienen we in Zuid-Holland over 20 jaar ons geld mee? Wat voor effecten hebben nieuwe technologieën zoals digitalisering, robotisering, 3D printing op de werkgelegenheid in Zuid-Holland? Arnold Stokking, managing director van de Unit Industry van TNO en lid van de stuurgroep van Smart Industry, zal je hierin meenemen. Arnold Stokking was hiervoor werkzaam bij Philips en heeft naast Nederland in Marokko, Kazachstan, Japan en Tsjechië gewoond en gewerkt. De rode draad van zijn carrière is new business creation.

 
x
Feeding the (mega) city
14:45 - 15:30
Deze sessie zit helaas vol.
Zuid-Holland heeft alles in zich om de gezondste regio van Europa te worden. De Greenport is wereldspeler op het gebied van gezonde, verse en groene producten. Het Life Science & Health cluster is internationaal sterk op het gebied van technologie & innovatie en gezondheidszorg. Door samen te werken met bedrijfsleven, wetenschap, kennisinstellingen en overheden ontstaat een nieuwe gezonde economie. Hoe passen we dat toe op onze steden, zoals Rotterdam en Den Haag? Tijdens deze interactieve workshop zijn er pitches uit tuinbouw, voeding en life science en potentiele business cases - van onder meer Jolanda Heistek (programmamanager Greenport West-Holland).

 
x
Vergroot jouw cyberweerbaarheid!
13:30 - 14:30
Organisaties in Zuid-Holland worden steeds digitaler. De cyber security staat echter nog in de kinderschoenen. Alhoewel cyberweerbaarheid een steeds actueler thema wordt, blijkt uit cijfers van de Cyber Security Monitor 2017 dat het binnen het grootste deel van de bedrijven en organisaties nog vaak een onderbelicht onderwerp is. In deze werksessie gaan we in gesprek over hoe we sectoren in Zuid-Holland cyberweerbaar kunnen maken. The Hague Security Delta, een open netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, faciliteert deze werksessie.

 
x
Slimme maakindustrie; voor makers
12:45 - 13:30
Deze sessie zit helaas vol.
Het SMITZH programma – Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland – is een cluster van fieldlabs dat innovatie in de maakindustrie aanjaagt. SMITZH is een initiatief van InnovationQuarter, TNO, MRDH en de Provincie Zuid-Holland. Deze fieldlabs richten zich op innovatie in het productieproces: hoe produceer je efficiënt, tegen lage kosten, met minder fouten, met hoge kwaliteit en in kleine oplage. In deze workshop, gericht op makers, lichten wij toe wat SMITZH voor makers kan bieden. Daarnaast geven we een voorproefje van de Smart Industry scan. Daarmee kun je zien op welk vlak je jouw productie kunt innoveren. Deze workshop wordt verzorgd door IQ, TNO en fieldlab vertegenwoordiger(s).

 
x
Slimme maakindustrie; voor beleidsadviseurs
14:45 - 15:30
Het SMITZH programma – Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland – is een cluster van fieldlabs dat innovatie in de maakindustrie aanjaagt. SMITZH is een initiatief van InnovationQuarter, TNO, MRDH en de Provincie Zuid-Holland. Deze fieldlabs richten zich op innovatie in het productieproces: hoe produceer je efficiënt, tegen lage kosten, met minder fouten, met hoge kwaliteit en in kleine oplage. In deze workshop, gericht op beleidsadviseurs en accountmanagers bedrijven bij overheden, lichten wij toe wat SMITZH bedrijven in de maakindustrie kan bieden. Verder vekennen we welke rol de overheid kan nemen om de maakindustrie zo goed mogelijk te faciliteren. De workshop wordt verzorgd door IQ, TNO en fieldlab vertegenwoordiger(s).

 
x
(Mis)match arbeidsmarkt
13:45 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
Menselijke kennis en kunde, het human capital, is een kritieke succes factor voor een slim, schoon en sterk Zuid-Holland. Gevraagde vaardigheden en kennis moeten aansluiten bij de arbeidsmarkt in Zuid-Holland. Om deze wisselwerking tussen arbeidsmarkt en human capital te realiseren is ontwikkeling van de beroepsbevolking en het aantrekken van talentvolle werknemers nodig. Human capital heeft geen eigenaar; de arbeidsmarkt is van iedereen en daarmee van niemand. Denk tijdens deze sessie, gefaciliteerd door Birch, mee over de toekomst van werk. Wat werkt volgens jou wel en wat absoluut niet. En welke bijdrage lever jij?

 
x
Space technologie; kennismaking
12:45 - 13:30
Deze sessie zit helaas vol.
Er is veel mogelijk met aardobservatie. Ben je benieuwd naar hoe aardobservatie jou kan helpen bij de realisatie van opgaven op aarde? Denk bijvoorbeeld aan toepassingen bij dijkbewaking, het in kaart brengen van bodemverzakkingen en het meten van de luchtkwaliteit. Laat je inspireren en ontdek hoe aardobservatie je kan helpen bij de realisatie van je eigen opgaven. Deze interactieve workshop wordt verzorgd door ESA-ESTEC.

 
x
Space technologie; idee naar implementatie
14:45 - 15:30
Aardobservatie kan je helpen bij het efficiënter en effectiever realiseren van je eigen beleidsopgaven. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen bij dijkbewaking, het in kaart brengen van bodemverzakkingen en het meten van de luchtkwaliteit. Door actief aan de slag te gaan met aardobservatie stimuleren overheden tevens innovatie en ontwikkeling van het ruimtevaartcluster. De provincie pitcht enkele kansrijke cases die zij van idee naar implementatie zou willen brengen. Er zijn nationale en internationale marktkansen voor bedrijven die op basis van sattelietdata aardobervatiediensten en toepassingen ontwikkelen en aanbieden. Overheden kunnen door inkoop van dergelijke (nieuwe) diensten als launching customer optreden. In deze workshop nemen de Netherlands Space Office (NSO) en de provincie Zuid-Holland je mee in ‘hoe je van idee naar implementatie komt’ en welke instrumenten hierbij van pas kunnen komen.

 
x
Demo Day Startup in Residence Zuid-Holland
13:00 - 14:00
Voor het eerste Startup in Residence programma van de provincie Zuid-Holland zijn startups uitgedaagd innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. Vele jonge bedrijven hebben verfrissende en innovatieve ideeën aangedragen. Sinds een aantal maanden werken 9 geselecteerde startups samen met de provincie aan deze innovaties. Van plastic afval omzetten in nieuwe producten tot een app om lege monumenten een nieuw leven in te blazen. Tijdens de Demo Day laten ze jullie de resultaten hiervan zien! Ben je ook benieuwd en wil je meer weten over deze innovatieve bedrijven, kom dan naar de pitches.

 
 

Kennis en innovatie

Lees meer over dit thema

14:45 - 15:35

Trendbreuken van de toekomst

Lees meer

14:45 - 15:35

Nieuwe ruimtelijke concepten

Lees meer

14:45 - 15:30

Samenwerken met de natuur

Lees meer

13:30 - 14:30

Ethiek en big data

Lees meer

13:45 - 14:30

Impact met data

Lees meer

13:30 - 14:30

Bepaal de toekomst van jouw bedrijf I

Lees meer

12:45 - 13:30

Het verhaal achter de mens I

Lees meer

13:45 - 14:30

Werken met mensvriendelijke robots

Lees meer

12:45 - 13:30

Visualiseer jouw data

Lees meer

13:45 - 14:30

Het verhaal achter de mens II

Lees meer

14:45 - 15:30

Het verhaal achter de mens III

Lees meer

14:45 - 15:35

Bepaal de toekomst van jouw bedrijf II

Lees meer

14:15 - 15:15

Finale Klimaatadaptatie Challenge Zuid-Holland

Lees meer

x
Trendbreuken van de toekomst
14:45 - 15:35
Deze sessie zit helaas vol.
De toekomst is onzeker en onvoorspelbaar. De Provincie Zuid-Holland onderzoekt daarom opkomende thema’s, die voor sociale, economische en ruimtelijke trendbreuken kunnen zorgen. Thema’s van de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld ‘Maatschappelijke invloed van nieuwe technologieën’ en ‘Gezondheid en verstedelijking’. Mogelijke thema’s voor komend jaar zijn: digitalisering, privacy en cybersecurity; houdbaarheidsdatum voedselketen; autonomisering van vervoer; openbare ruimte en cultureel erfgoed als vestigingsplaatsfactor. In de werksessie verkennen we deze thema’s met behulp van een serious game, de Trendcheck. Doe je mee?

 
x
Nieuwe ruimtelijke concepten
14:45 - 15:35
Deze sessie zit helaas vol.
Onze samenleving staat voor grote transities die urgent zijn voor het werken aan een klimaatbestendige en gebalanceerde samenleving. Grote ambities zijn beschreven, kleine initiatieven bestaan, nu moeten we werken aan de ontbrekende schakel, de missing link. Wat zijn de ruimtelijke concepten van de toekomst? Welke beelden hebben we daarbij? Joachim Declerk (Architecture Workroom Brussels) presenteert zijn analyse van transities waar we in Zuid-Holland voor staan. De vraag die hierbij centraal staat is wat de ruimtelijke gevolgen van deze transities zijn. Heb jij ideeën over de ontbrekende schakel(s)? Doe en denk dan met ons mee.

 
x
Samenwerken met de natuur
14:45 - 15:30
De stromen van energie, grondstoffen en voedingsstoffen zijn het kloppend hart van Zuid-Holland. De Zandmotor, waar water en wind de kust versterken, is een voorbeeld van hoe wij samenwerken met de natuur. Hoe kunnen we nóg beter gebruik maken van wat de natuur ons te bieden heeft. De rivieren in Zuid-Holland zijn rijk aan voedingsstoffen, zoals mest en zand. Dit laten we nu onbenut. In deze werksessie verkennen we samen met ontwerpbureaus en ecologische onderzoeksbureaus nieuwe manieren om samen te werken met de natuur. Doe je met ons mee?

 
x
Ethiek en big data
13:30 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
Wat gebeurt er allemaal met data en is dit ethisch verantwoord? Er poppen allerlei citizen engagement-initiatieven op om inwoners te betrekken bij het thema big data in de stad. Hoe zit het met jouw datawijsheid? Dr. Jiska Engelbert, van Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, gaat hier graag het gesprek met jou over aan. Het doel van deze werksessie is om ons denken en onze aannames over de relatie tussen de inwoner, de stad en big data kritisch onder de loep te nemen. We doen dat vanuit een ethische insteek. Van wie is de (big) data? En van wie is de stad?

 
x
Impact met data
13:45 - 14:30
Deze sessie zit helaas vol.
Veel organisaties zien de potentie van data en willen deze waarde verzilveren. Maar hoe maak jij impact met data? Wij gaan je hierbij helpen! Wouter van der Bij (Ynformed) laat zien dat succesvolle toepassing van data science meer is dan techniek. Hij neemt je mee langs inspirerende voorbeelden voor succes. Hierna gaan we aan de slag met een serious game, ontworpen door Rens van den Bergh. Dit spel laat je álle uitdagingen van werken met data ervaren. We bieden beginners een vliegende en gevorderden de turbo die jou helpt om nog sneller resultaat te boeken. Test jouw kennis en ervaringen!

 
x
Bepaal de toekomst van jouw bedrijf I
13:30 - 14:30
Zie je de toekomst van jouw organisatie al voor je? Succesvolle ondernemers en experts nemen je mee om zelf de toekomst van jouw bedrijf vorm te geven. Je hoort van hen hoe zij innoveren en je ontdekt businesskansen. Toekomstdenker Erica Bol, KVK-expert Quirien Verbakel en de ondernemers van West-Kruiskade nemen je holografisch mee in hun visie op de toekomst. Je krijgt tips die je direct kunt toepassen in jouw bedrijf. Betreed deze donkere kamer en laat je lciht schijnen op de toekomst van jouw bedrijf.

 
x
Het verhaal achter de mens I
12:45 - 13:30
Deze sessie zit helaas vol.
In deze talkshow gaat Bruno van den Elshout in intieme sfeer in gesprek met zes toonaangevende inspirators. Op zoek naar het verhaal achter de mens. Bruno, kunstenaar en ondernemer, zal deze toekomstmakers bevragen naar hun drijfveren zodat wij het verhaal achter deze leiders leren kennen. Wat beweegt deze aanjagers van innovatie? Waarom wachten zij de toekomst niet af? Hoe denken zij die toekomst te kunnen maken? En wat kunnen wij van hen leren? We nodigen jou uit voor drie bijzondere gesprekken.

 
x
Werken met mensvriendelijke robots
13:45 - 14:30
Robots kunnen bijdragen aan betere werkervaringen en een hogere productiviteit. Het gevaar is dat we alles robotiseren wat technisch mogelijk is en de resterende taken bewaren voor de mens. Mensen hebben echter unieke eigenschappen die niet vervangbaar zijn door robots. Laat de mens doen waar hij goed in is; motorische intelligentie, creatieve oplossingen en sociale vaardigheden. Robots kunnen dit aanvullen. Van de robot naar de cobot, de collaboratieve robot. Doe jij dit al op jouw werk? TNO deelt haar kennis hoe mens en cobot kunnen samenwerken op het werk.

 
x
Visualiseer jouw data
12:45 - 13:30
Deze sessie zit helaas vol.
Data wordt het nieuwe goud genoemd. Maar hoe zorg je ervoor dat data ook echt gebruikt wordt? Een krachtig instrument hiervoor is visualisatie. Organisaties als Netflix, NASA en de Wereldbank hebben allemaal visualisten in dienst. Wat zijn de basics voor het maken van een effectieve datavisualisaties? In deze werksessie zie je inspirerende visuals en krijg je tips om zelf aan de slag te gaan met het visualiseren van jouw data.

 
x
Het verhaal achter de mens II
13:45 - 14:30
In deze talkshow gaat Bruno van den Elshout in intieme sfeer in gesprek met zes toonaangevende inspirators. Op zoek naar het verhaal achter de mens. Bruno, kunstenaar en ondernemer, zal deze toekomstmakers bevragen naar hun drijfveren zodat wij het verhaal achter deze leiders leren kennen. Wat beweegt deze aanjagers van innovatie? Waarom wachten zij de toekomst niet af? Hoe denken zij die toekomst te kunnen maken? En wat kunnen wij van hen leren? We nodigen jou uit voor drie bijzondere gesprekken.

 
x
Het verhaal achter de mens III
14:45 - 15:30
In deze talkshow gaat Bruno van den Elshout in intieme sfeer in gesprek met zes toonaangevende inspirators. Op zoek naar het verhaal achter de mens. Bruno, kunstenaar en ondernemer, zal deze toekomstmakers bevragen naar hun drijfveren zodat wij het verhaal achter deze leiders leren kennen. Wat beweegt deze aanjagers van innovatie? Waarom wachten zij de toekomst niet af? Hoe denken zij die toekomst te kunnen maken? En wat kunnen wij van hen leren? We nodigen jou uit voor drie bijzondere gesprekken.

 
x
Bepaal de toekomst van jouw bedrijf II
14:45 - 15:35
Zie je de toekomst van jouw organisatie al voor je? Succesvolle ondernemers en experts nemen je mee om zelf de toekomst van jouw bedrijf vorm te geven. Je hoort van hen hoe zij innoveren en je ontdekt businesskansen. Toekomstdenker Erica Bol, KVK-expert Quirien Verbakel en de ondernemers van West-Kruiskade nemen je holografisch mee in hun visie op de toekomst. Je krijgt tips die je direct kunt toepassen in jouw bedrijf. Betreed deze donkere kamer en laat je lciht schijnen op de toekomst van jouw bedrijf.

 
x
Finale Klimaatadaptatie Challenge Zuid-Holland
14:15 - 15:15
Wie heeft de beste oplossing om schade en overlast door klimaatverandering te voorkomen? De finalisten van de Zuid-Hollandse klimaatadaptatiechallenge laten met inspirerende pitches zien waarom zij het innovatiebudget verdienen. Een deskundige vakjury kiest de winnaars. De provincie Zuid-Holland werkt aan een klimaatbestendige provincie en heeft samen met VPdelta deze challenge opgezet om innovatieve organisaties,startups en studenten bij klimaatadaptatie te betrekken.

 • Paul Rijken is lid van de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland.
 • Stijn Koole, partner en landschapsarchitect bij bureau Bosch Slabbers, ontwerpt en onderzoekt het landschap van morgen.
 • Paul Althuis, directeur van het TU Delft Valorisatie Centrum, helpt wetenschappers om innovaties op de markt te brengen.
 • Jiska Taal is de jeugdvertegenwoordiger van het hoogheemraadschap van Delfland. Jiska adviseert Delfland over het betrekken van jongeren bij het waterschapswerk. Daarnaast gaat ze op pad met het nationale jeugdwaterschapbestuur, bezoekt ze verschillende waterprojecten en is ze actief betrokken bij activiteiten voor jongeren.
 • Astrid de Wit is programmamanager Adaptieve Delta bij de provincie Zuid-Holland.