De Omgekeerde Beleidscyclus; de netwerksamenleving aan zet

Succesvol Bestuurdersdiscours 2018

Op 7 december vond in het provinciehuis van Zuid-Holland het Bestuurdersdiscours 2018 plaats. Wat is de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers nu er steeds meer in netwerken wordt samengewerkt? Dat was de centrale vraag tijdens het Bestuurdersdiscours 2018, georganiseerd door de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Tijdens deze druk bezochte conferentie werden de stakeholders uitgedaagd om kritisch en met open vizier naar de balans tussen inhoudelijke opgaven en bestuurlijke effectiviteit te kijken.

“We kunnen tot gezamenlijke doelstellingen komen als we naar elkaar luisteren en bewust ruimte scheppen om vraagstukken op te pakken. Maar ook door uit te gaan van het zelforganiserende vermogen van de samenleving en dat als bestuurders te ondersteunen,” aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Leren loslaten
Bestuurders en volksvertegenwoordigers uit de hele provincie gingen met elkaar en met ondernemers en burgers in gesprek over hoe je samen aan maatschappelijke vraagstukken werkt. De samenleving toont steeds meer initiatief op allerlei vlakken en dat vraagt een andere rol van de overheid. Klaas Tigelaar, burgemeester Leidschendam-Voorburg en voorzitter van de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten: “Het openbaar bestuur moet leren loslaten en leren om verantwoordelijkheden over te laten aan anderen. Goed inspelen op de dynamiek en kansen van de netwerksamenleving betekent dat we niet meer over alles gaan.”

Samen doen
In plenaire presentaties en aan ronde tafels werd het thema van het Bestuurdersdiscours uitgediept. Uit de geanimeerde discussies kwam naar voren dat volksvertegenwoordigers en bestuurders zich volop bewust zijn van het feit dat opereren in een netwerksamenleving vraagt om andere rollen en gedrag. “Dat is soms lastig, maar ook verrijkend. En noodzakelijk, want we hebben elkaar nodig om de opgaven van vandaag aan te gaan. We kunnen het niet alleen, we doen het echt samen,” zo besloot Jeannette Baljeu, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, het Bestuurdersdiscours 2018.

Online magazine
Het online magazine met een uitgebreid verslag van het Bestuurdersdiscours 2018 leest u binnenkort hier op www.bestuurdersdiscours.nl.

Bestuurdersdiscours 2018