De Omgekeerde Beleidscyclus; de netwerksamenleving aan zet

Deelname Bestuurdersdiscours
Deelname aan het Bestuurdersdiscours is op persoonlijke uitnodiging. Bij de selectie van de deelnemers is gezocht naar beleidsmakers en beslissers met expertise en/of doorzettingsmacht op de thematiek van de conferentie. Om bovendien een goede inhoudelijke dialoog te voeren streven we een evenwichtige mix na van bestuur, management en volksvertegenwoordiging met bovendien een substantiële vertegenwoordiging uit het maatschappelijk middenveld.

Heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar zou u wel willen deelnemen dan kunt u zich via onderstaand registratieformulier inschrijven. Uw deelname is definitief vanaf het moment dat u de bevestiging van ons ontvangt. Wij behouden ons het recht voor om op basis van bovenstaande doelgroepomschrijving aanmeldingen eventueel niet te honoreren. Heeft u vragen, neem dan contact op met Aukje van Lamoen; aukje@bestuurdersdiscours.nl of telefoonnummer: 088 – 070 11 00.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht voor een goede verwerking van uw registratie.

De provincie Zuid-Holland handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader daarvan willen we u graag vragen akkoord te gaan met het privacy statement. U vindt ons privacy statement hier. *