De Omgekeerde Beleidscyclus; de netwerksamenleving aan zet

Denktankdiners

In de aanloop naar het Bestuurdersdiscours vonden twee kleinschalige, inhoudelijke denktankdiners plaats. Met de diners werd het programma en de vraagformulering voor het Discours aangescherpt. De provincie Zuid-Holland en de VZHG nodigden een divers gezelschap uit om in dialoog te gaan over het benutten van het oplossend vermogen van de samenleving.

Denktankdiner 1
Tijdens het eerste diner op 20 september vormde een gereconstrueerde casus rondom de energietransitie het vertrekpunt. Meer informatie over de gedeelde leerervaringen en het verbinden van de uitdagingen achter de maatschappelijke opgaven vindt u in het e-magazine:
Denktankdiner I – De Omgekeerde Beleidscyclus van 20 september jl.

Denktankdiner 2
In het tweede diner stond het benutten van het oplossend vermogen van de samenleving specifiek rondom jeugdzorg centraal. Een inhoudelijke dialoog over gedeelde leerervaringen en het verbinden van de uitdagingen achter de organisatie van jeugdzorg, met de kwaliteiten en vereisten aan bestuurders en volksvertegenwoordigers. Met oog voor alle bestuurlijke complexiteit, maatschappelijke gevoeligheden en grens-overstijgende belangen, maar met als belangrijkste doel: geen enkel kind tussen wal en schip. Meer informatie over het tweede Denktankdiner vindt u in het e-magazine:
Denktankdiner II – Jeugdzorg en netwerkaanpak van 8 november jl..