De Omgekeerde Beleidscyclus; de netwerksamenleving aan zet

“Wat is de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers wanneer er in netwerken wordt samengewerkt?”
Met het programma ‘Slimmer en Sterker Bestuur” heeft de provincie Zuid-Holland de aanzet gegeven voor het versterken van een krachtig openbaar bestuur in Zuid-Holland. Tijdens het Bestuurdersdiscours op 7 december staat de dynamiek van relaties in de netwerksamenleving centraal. De rol en positie van bestuurders, raads- en statenleden staat steeds meer onder druk: enerzijds moeten zij het vermogen hebben om snel en effectief in te kunnen spelen op de lokale voorkeuren en behoeften en anderzijds moeten zij zich positioneren ten opzichte van regionale samenwerkingsverbanden. Belangrijke gemeentelijke beslissingen worden steeds meer op regionaal niveau genomen, terwijl de democratische betrokkenheid van inwoners zich juist richt op buurten, dorpen en wijken.

De ambitie van het Bestuurdersdiscours
Centrale vraag hierbij: wat betekent het primaat van de politiek in de context van netwerkend werken? Wat is de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers wanneer er in netwerken wordt samengewerkt? Ambitie van het Bestuurdersdiscours is om de opgedane leerervaringen te delen te bekijken hoe we met het oog op de toekomst de samenwerking kunnen versterken en ieder daarbij in zijn kracht kunnen zetten.

Voor wie bestemd?
Deelname aan het Bestuurdersdiscours is op persoonlijke uitnodiging. Bij de selectie van de deelnemers is gezocht naar beleidsmakers en beslissers met expertise en/of doorzettingsmacht op de thematiek van de conferentie. Om bovendien een goede inhoudelijke dialoog te voeren streven we een evenwichtige mix na van bestuur, management en volksvertegenwoordiging met bovendien een substantiële vertegenwoordiging uit het maatschappelijk middenveld.